Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Huấn luyện đặc biệt của Đội cận vệ Hoàng gia - Truyền thuyết về Zelda: Dấu vết tinh linh dj [Eng] P1


Một tên ác ma đã đánh tráo những thiết bị fụ năng lượng của các cận vệ hoàng gia cho một mục đích xấu xa!!