Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj

Tên : (Kurumi) Secret Daydream – JoJo dj Tác giả : Kurumi Nhóm Scans Eng : [Marmalade Scans](https://myreadingmanga.info/group/marmalade-scans/) Link Eng : [MRM](https://myreadingmanga.info/kurumi-secret-daydream-jojo-dj-eng/) Tag : Drama, Yaoi (nhưng không hẳn là Yaoi) Pairing : Noriaki Kakyoin x Jotaro Kujo Trans + Edit : LQC Ps : Tui chưa xin phép tác giả, nhóm Scan Eng, nên đừng mang đi nơi khác ha. --------------------------------- Các font được sử dụng trong bản dịch là của nhóm [Wonderland](https://omnis-lacrima.tumblr.com/), cảm ơn nhóm rất nhiều :>. Đây là link dẫn : bit.ly/fontmanga1 --------------------------------- Tui chưa xin phép tác giả, cũng như nhóm dịch, nên làm ơn đi, đừng mang đi nơi khác, nhé? Nhân tiện, ai có lòng hảo tâm mời ghé qua : lqc730572148.wordpress.com