Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

One Wish


Dù gì thì mấy b vô chỉ coi H+ nên mình dịch sơ sài thôi nhé. Có để từ khó để các bạn tự dịch( không dịch kệ các bạn). Đọc truyện vui vẻ