Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Roommate Fantasy vie


Đây là lần đầu mình dịch,có gì sai mọi người chỉ bảo cho.Mình dịch được tiếng nhật và tiếng anh các bản gửi truyện muốn dịch mình thấy hay sẽ dịch cho.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!