Trang chủ

DASADANAN chapter 01

Câu chuyện nhẹ nhàng giữa Park Seyeon (thường gọi là Hyung) và Kang-chan - hai người bạn từ thời niên thiếu. Một ngày nọ, Kang-chan nói rằng muốn thú thực mọi chuyện với Hyung rằng cậu thích Hyung rất nhiều...

 • DASADANAN chapter 01 - Trang 21
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 32
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 43
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 54
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 65
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 76
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 87
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 98
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 109
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1110
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1211
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1312
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1413
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1514
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1615
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1716
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1817
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 1918
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 2019
 • DASADANAN chapter 01 - Trang 2120

Bình luận