DASADANAN chapter 01

akira_hitogami
· 1/4/2018

Câu chuyện nhẹ nhàng giữa Park Seyeon (thường gọi là Hyung) và Kang-chan - hai người bạn từ thời niên thiếu. Một ngày nọ, Kang-chan nói rằng muốn thú thực mọi chuyện với Hyung rằng cậu thích Hyung rất nhiều...

11,381 view

4

·


1 - 2021 - 34

0

1

2

3

4

31

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 - 2021 - 34