Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Kay] Vứt Bỏ

 1. đăng bởi can_mot_bo_vai_96
 2. cập nhật 17/5/2018

Một sát thủ được cho nghỉ hưu, và được đưa đến một nơi đặc biệt. Đặc biệt như thế nào đọc xong sẽ rõ. :)

 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 21
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 32
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 43
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 54
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 65
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 76
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 87
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 98
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 109
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1110
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1211
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1312
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1413
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1514
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1615
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1716
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1817
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 1918
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2019
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2120