[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển

nippykun
· 30/6/2018

hi cả nhà ^^ mình đã trở lại với tập mới nhất của Harmarist, mình đã dịch xong truyện này lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian up lên cho mọi người đọc :( Mọi người đọc truyện vui vẻ nha :D Các bạn có thể gợi ý truyện tiếp theo cho mình dịch được không? Mình chỉ dịch được truyện từ English qua được thôi, huhuuuu T_T anyway, enjoy!

11,458 view

4 icon·


1 - 2021 - 36

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 21

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 32

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 43

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 54

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 65

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 76

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 87

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 98

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 109

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1110

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1211

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1312

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1413

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1514

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1615

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1716

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1817

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 1918

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 2019

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển - Tác giả Harmarist - Trang 2120

1 - 2021 - 36
Loading...

[ Vietsub ] Beach Side Story: Câu chuyện bãi biển

nippykun
· 30/6/2018

hi cả nhà ^^ mình đã trở lại với tập mới nhất của Harmarist, mình đã dịch xong truyện này lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian up lên cho mọi người đọc :( Mọi người đọc truyện vui vẻ nha :D Các bạn có thể gợi ý truyện tiếp theo cho mình dịch được không? Mình chỉ dịch được truyện từ English qua được thôi, huhuuuu T_T anyway, enjoy!

11,458 view

4 icon·

Loading...