Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Shiro Và Kuro 1

 1. đăng bởi b1wtfahpg
 2. cập nhật 17/7/2018

Edit by Trần Văn Phong Translate by Khang Võ

 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 21
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 32
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 43
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 54
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 65
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 76
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 87
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 98
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 109
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1110
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1211
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1312
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1413
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1514
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1615
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1716
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1817
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 1918
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 2019
 • Shiro Và Kuro 1 - Trang 2120