Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1
nguyenthucute
· 1/8/2018 · 19636 view ·

Một câu chuyện tình dễ thương, hài hước của cặp đôi Josuke x Rohan trong JoJo's bizarre adventure diamond is unbreakable

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 2

  1

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 3

  2

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 4

  3

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 5

  4

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 6

  5

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 7

  6

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 8

  7

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 9

  8

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 10

  9

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 11

  10

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 12

  11

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 13

  12

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 14

  13

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 15

  14

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 16

  15

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 17

  16

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 18

  17

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 19

  18

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 20

  19

 • Lừa gạt không phải là phong cách của tôi (JoJo DJ) part 1 - Tác giả nurunuru - Trang 21

  20

1 - 2021 - 26