Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet]

 1. đăng bởi can_mot_bo_vai_96
 2. cập nhật 3/9/2018

Truyện mang yếu tố xúc phạm, cưỡng hiếp. Lưu ý trước khi xem. Cảm ơn bạn @phucn đã gửi link cho mình.

 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 32
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 43
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 54
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 65
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 76
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 87
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 98
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 109
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1110
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1211
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1312
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1413
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1514
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1615
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1716
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1817
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 1918
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 2019
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 2120
 • [Kay] (Kurono Rokurou) Imprison [Viet] - Trang 2221