Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi
Duy Goby
· 19/11/2018 · 36100 view ·

Tada~ Tập 4 của series AkaiAmuro tới rồi nhe mọi người. Nếu như 3 tập trước quá ngọt ngào, quá lãng mạn, quá nóng bỏng rồi thì tập 4 này chủ yếu nhấn mạnh vào những tình tiết hài hước và bựa kinh hồn luôn. 2 cha nội ta nói ngày càng chơi mấy cái trò biến thái gì đâu ý. Thôi không nói nhiều nữa, mọi người cùng đọc tập 4 nhe~


 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 2

  1

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 3

  2

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 4

  3

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 5

  4

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 6

  5

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 7

  6

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 8

  7

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 9

  8

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 10

  9

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 11

  10

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 12

  11

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 13

  12

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 14

  13

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 15

  14

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 16

  15

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 17

  16

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 18

  17

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 19

  18

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 41

  40

 • Akai x Amuro - Tập 4 - Dòng Sữa Ngọt Ngào (Something White) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Kuroquis!! (Kuro) - Trang 42

  41

1 - 2021 - 4041 - 50