Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp
Duy Goby
· 10/12/2018 · 24170 view ·

Tiếp tục tập 6 của series Dynasty Warriors Boy Love nha :> Duy hông thích Incest nên chơi game chưa bao giờ ship Tư Mã Chiêu x Tư Mã Sư luôn, nói rõ hơn thì thích ship Sư x Gia Cát Đản (kiểu: idol vs fan cuồng), ship Giả Sung x Chiêu (kiểu: làm mọi chuyện dơ bẩn vì em hơn), nhưng doujinshi có vậy thì dịch vậy thôi chứ sao giờ, cùng xem Sư ca sẽ dỗ ngọt thằng em hư hỏng của mình như thế nào nha :D Tập này cũng là sản phẩm áp chót của mình trong năm nay luôn rồi, sẽ còn 1 bộ cực nóng bỏng nữa dành cho mọi người vào dịp Giáng Sinh nữa, nhớ đón xem nha, hí hí ~


 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 1

  0

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 3

  2

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 4

  3

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 5

  4

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 6

  5

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 7

  6

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 8

  7

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 9

  8

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 10

  9

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 11

  10

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 12

  11

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 13

  12

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 14

  13

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 15

  14

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 6 - Băng Tuyết Hòa Hợp - Tác giả Tsuino Sumika (Rensei) - Trang 16

  15

1 - 16