Liebling! Chap1.1
danceinthedark
· 20/2/2019 · 73137 view ·

Chàng thanh niên Taehoon bất ngờ bị dính phải một lời nguyền kì quái, và cách duy nhất để thoát đó là làm tình với một hiệp sĩ du hành từ thời trung cổ. Bản dịch được thực hiện bởi group Bara Việt Nam, tham gia group để theo dõi nhiều truyện hơn nữa nhé <3 https://www.facebook.com/groups/BaraVietNam/


 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 2

  1

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 3

  2

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 4

  3

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 5

  4

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 6

  5

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 7

  6

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 8

  7

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 9

  8

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 10

  9

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 11

  10

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 12

  11

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 13

  12

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 14

  13

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 15

  14

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 16

  15

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 17

  16

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 18

  17

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 19

  18

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 20

  19

 • Liebling! Chap1.1 - Tác giả Kim Nuruk - Trang 21

  20

1 - 2021 - 4041 - 49