(Thành Tâm) Devotion
noir_ga39
· 12/4/2019 · 25754 view ·

Uh huh đây là tác giả chỉ fanart thôi :3 bây giờ tớ thật sự tin fandom game này bị nguyền rủa

 • (Thành Tâm) Devotion - Tác giả Konohanaya - Trang 2

  1

 • (Thành Tâm) Devotion - Tác giả Konohanaya - Trang 3

  2

 • (Thành Tâm) Devotion - Tác giả Konohanaya - Trang 4

  3

 • (Thành Tâm) Devotion - Tác giả Konohanaya - Trang 5

  4

 • (Thành Tâm) Devotion - Tác giả Konohanaya - Trang 6

  5

 • (Thành Tâm) Devotion - Tác giả Konohanaya - Trang 7

  6

1 - 7