Nhóc Hàng Xóm
shota-kun
· 14/4/2019 · 70648 view ·

Nhóc Takagi vì đánh mất chìa khóa và bị cuốn theo con mèo nên đã đi vào vườn nhà của Shinkai, Takagi đã thích Shinkai ngay từ lần đầu gặp mặt...rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 2

  1

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 3

  2

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 4

  3

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 5

  4

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 6

  5

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 7

  6

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 8

  7

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 9

  8

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 10

  9

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 11

  10

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 12

  11

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 13

  12

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 14

  13

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 15

  14

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 16

  15

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 17

  16

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 18

  17

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 19

  18

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 20

  19

 • Nhóc Hàng Xóm - Tác giả [withsoda (Kitaichi Naco)] - Trang 21

  20

1 - 2021 - 31