Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi
Duy Goby
· 26/4/2019 · 16186 view ·

Tập 11 của AkaiAmuro lên sóng rồi đây cả nhà ơi~ Mà đáng lẽ là tui định dịch SuperBat tập 3 đó, nhưng bữa lỡ chơi cá độ bên Color Fiestar là nếu Amuro thắng thì sẽ dịch liền tập 11-12-13 nên... Haha, ổng thắng thiệt. Motif của tập này cũng giống tập trước thôi, mở đầu là hài + bựa, đoạn cuối thì đẩy cao tâm lý, có nhiều câu tả nỗi lòng rất phức tạp, nhưng may tui học văn đủ ổn để diễn giải được. Và nhớ ngắm nhìn những hình fanart cực đẹp mà tui sưu tầm được sau mỗi tập truyện nha, tập 12-13 cũng sẽ xong sớm thôi, hì hì.

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 1

  0

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 2

  1

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 3

  2

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 4

  3

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 5

  4

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 6

  5

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 7

  6

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 8

  7

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 9

  8

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 10

  9

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 11

  10

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 12

  11

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 13

  12

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 14

  13

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 15

  14

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 16

  15

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 17

  16

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 18

  17

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 19

  18

 • Akai x Amuro - Tập 11 - Anh Của Quá Khứ - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Seven Queen - Trang 20

  19

1 - 2021 - 4041 - 50