Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG

 1. đăng bởi secret_base
 2. cập nhật 1/5/2019
Tác giả: Goma Saba
Raw: Ink-free
Dịch: Gin
Edit: Gray
QC: Secret Base

Các bạn đã nghe qua câu chuyện Tarou xuống Thủy Cung bao giờ chưa 🙂

 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 21
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 32
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 43
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 54
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 65
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 76
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 87
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 98
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 109
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1110
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1211
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1312
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1413
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1514
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1615
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1716
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1817
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 1918
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 2019
 • [Chuối Team] TÂN NƯƠNG CỦA LONG TƯỚNG - Trang 2120