Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi

 1. đăng bởi duy_goby
 2. cập nhật 29/5/2019

Đã có tập 12 của AkaiAmuro rồi nhe mọi người, uầy thiệt sự sorry vì ngâm tập này lâu quá trời lâu, nhưng không hiểu sao không có mood để làm luôn á. Sau 11 tập làm cameo trong mấy cái hình Bonus, cuối cùng nhóc Conan nó cũng chịu xuất hiện rồi. Với 1 cái tên khá tình thú - Cứ Đánh Anh Đi, thì tập 12 này sẽ chứa đựng điều gì nhỉ? Cứ xem đi rồi biết nè!

 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 21
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 32
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 43
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 54
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 65
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 76
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 87
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 98
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 109
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1110
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1211
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1312
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1413
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1514
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1615
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1716
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1817
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 1918
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 2019
 • Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi - Trang 2120