Musashi To. [Tiếng Việt]
Zero
· 13/6/2019 · 9309 view ·

I was cumback after a long time =w= Anyone remember me =w=? Lần đầu dịch ver JP khó sml lun á TvT Truyện này lấy góc nhìn của nhân vật chính như Visual novel ấy

 • Musashi To. [Tiếng Việt] - Tác giả Kishiguma Toragorou - Trang 2

  1

 • Musashi To. [Tiếng Việt] - Tác giả Kishiguma Toragorou - Trang 3

  2

 • Musashi To. [Tiếng Việt] - Tác giả Kishiguma Toragorou - Trang 4

  3

 • Musashi To. [Tiếng Việt] - Tác giả Kishiguma Toragorou - Trang 5

  4

 • Musashi To. [Tiếng Việt] - Tác giả Kishiguma Toragorou - Trang 6

  5

 • Musashi To. [Tiếng Việt] - Tác giả Kishiguma Toragorou - Trang 7

  6

 • Musashi To. [Tiếng Việt] - Tác giả Kishiguma Toragorou - Trang 8

  7

1 - 8