Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Ibitsuna Bokura No Katachi

đăng bởi bevyst123 cập nhật 3/7/2019

Câu chuyện kể về một quý ông bị bỏ rơi và một chàng trai đơn thân một mình nuôi con, họ vô tình gặp được nhau và tạo ra một mối liên kết, còn diễn biến thế nào thì mời mọi người cùng đọc nhé :3

0
Server ảnh
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 1
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 2
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 3
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 4
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 5
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 6
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 7
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 8
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 9
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 10
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 11
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 12
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 13
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 14
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 15
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 16
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 17
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 18
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 19
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 20
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 22
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 23
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 24
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 25
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 26
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 27
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 28
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 29
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 30
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 31
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 32
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 33
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 34
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 35
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 36
 • Ibitsuna Bokura No Katachi - Trang 37