Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Bông hoa biết nói - Phần 1

đăng bởi Mita12345 cập nhật 28/3/2020

Một lần nữa, CHÚA lại xuất hiện

Câu chuyện thứ 2 trong tuyển tập Dear, My God (Kính thưa, CHÚA TRỜI CỦA TÔI) tác giả là Asada Nemui.

Nội dung: Chậu hoa bỏ đi ấy đã biến thành một con người ... Gương mặt đó, tôi có nhận ra nó không? Câu chuyện về một cặp đôi thần bí và không kém phần cảm động

3
Server ảnh
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 1
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 2
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 3
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 4
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 5
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 6
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 7
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 8
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 9
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 10
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 11
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 12
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 13
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 14
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 15
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 16
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 17
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 18
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 19
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 20
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 21
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 22
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 23
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 24
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 25
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 26
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 27
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 28
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 29
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 30
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 31
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 32
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 33
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 34
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 35
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 36
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 37
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 38
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 39
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 40
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 41
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 42
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 43
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 44
 • Bông hoa biết nói - Phần 1 - Trang 45