Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu

đăng bởi Kuroi cập nhật 18/10/2020

Mình thực sự xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ. Do mình vướng phải một số vấn đề nên việc đăng truyện có phần chậm trễ. Mong mọi người bỏ qua cho ạ

Info:

-Tác giả: https://twitter.com/dark_ishihara

-Người dịch từ bản Nhật sang Anh: https://twitter.com/corrigibal

13
Server ảnh
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 1
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 2
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 3
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 4
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 5
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 6
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 7
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 8
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 9
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 10
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 11
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 12
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 13
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 14
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 15
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 16
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 17
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 18
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 19
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 20
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 21
 • Chuyến đi biển của Aoniya và Kaneinu - Trang 22