SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30)
vivuvivu
· 29/11/2015 · 34678 view ·

nhóm dịch tiếp từ chap 30 (những chap trước đã có nhóm dịch rồi) p/s: 1tuần/1chap...truyện trên TTG đăng trễ hơn động vài chap hãy ghé thăm nhóm tại http://vivuvivu.xyz/ để xem anime yaoi và manga yaoi


 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 3

  2

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 4

  3

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 5

  4

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 6

  5

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 7

  6

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 8

  7

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 9

  8

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 10

  9

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 11

  10

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 12

  11

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 13

  12

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 14

  13

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 15

  14

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 16

  15

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 17

  16

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 18

  17

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 19

  18

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 20

  19

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 21

  20

 • SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT(chap30) - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 22

  21

1 - 2021 - 4041 - 57