(chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU
vivuvivu
· 3/12/2015 · 16459 view ·

cậu chuyện về 2 người bạn thời cấp II sau nhiều năm vô tình gặp lại (cố tình thì đúng hơn) nhưng 1 bạn đã lặp gia đình và có con (vk bạn ấy đã đi bán muối rồi)....liệu tình cảm năm xưa có được "nối lại" hay đây chỉ là sự sắp đặt có mục đích riêng.....nhanh tay bơi vào chuẩn bị tinh thần ko chết đuối ak nha. truyện gồm 6chap p/s: truyện trên TTG đăng sau động vài chap hãy ghé thăm nhóm tại http://vivuvivu.xyz/


 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 3

  2

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 4

  3

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 5

  4

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 6

  5

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 7

  6

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 8

  7

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 9

  8

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 10

  9

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 11

  10

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 12

  11

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 13

  12

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 14

  13

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 15

  14

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 16

  15

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 17

  16

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 18

  17

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 19

  18

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 20

  19

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 21

  20

 • (chap 3)CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Tác giả yamada yugi - Trang 22

  21

1 - 2021 - 39