Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Family Moment [eng]

đăng bởi Yuneto cập nhật 12/4/2021

Xoay quanh câu chuyện của một cậu sinh viên cùng sống chung với anh trai để có chỗ học tập và hạn chế các chi phí khác. Nhưng một ngày cậu vô tình phát hiện một bí mật động trời mà cậu phải đối mặt...

Hiện tại mình vẫn đang dịch truyện và gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm rõ nét cũng như dịch các ngữ nghĩa mà phải dùng google dịch sơ qua để hiểu nghĩa nhưng làm sao để truyền đạt đầy đủ ý cho mn đọc.

ủng hộ tác giả Zourik

twitter : https://twitter.com/Zourik_

pattron :https://www.patreon.com/zourik_

furaffinity : https://www.furaffinity.net/user/zourik/

1
Server ảnh
 • Family Moment [eng] - Trang 1
 • Family Moment [eng] - Trang 2
 • Family Moment [eng] - Trang 3
 • Family Moment [eng] - Trang 4
 • Family Moment [eng] - Trang 5
 • Family Moment [eng] - Trang 6
 • Family Moment [eng] - Trang 7
 • Family Moment [eng] - Trang 8
 • Family Moment [eng] - Trang 9
 • Family Moment [eng] - Trang 10
 • Family Moment [eng] - Trang 11
 • Family Moment [eng] - Trang 12
 • Family Moment [eng] - Trang 13
 • Family Moment [eng] - Trang 14
 • Family Moment [eng] - Trang 15
 • Family Moment [eng] - Trang 16
 • Family Moment [eng] - Trang 17
 • Family Moment [eng] - Trang 18
 • Family Moment [eng] - Trang 19
 • Family Moment [eng] - Trang 20
 • Family Moment [eng] - Trang 21
 • Family Moment [eng] - Trang 22
 • Family Moment [eng] - Trang 23
 • Family Moment [eng] - Trang 24
 • Family Moment [eng] - Trang 25
 • Family Moment [eng] - Trang 26
 • Family Moment [eng] - Trang 27
 • Family Moment [eng] - Trang 28
 • Family Moment [eng] - Trang 29
 • Family Moment [eng] - Trang 30
 • Family Moment [eng] - Trang 31
 • Family Moment [eng] - Trang 32
 • Family Moment [eng] - Trang 33
 • Family Moment [eng] - Trang 34
 • Family Moment [eng] - Trang 35
 • Family Moment [eng] - Trang 36
 • Family Moment [eng] - Trang 37
 • Family Moment [eng] - Trang 38
 • Family Moment [eng] - Trang 39
 • Family Moment [eng] - Trang 40
 • Family Moment [eng] - Trang 41
 • Family Moment [eng] - Trang 42
 • Family Moment [eng] - Trang 43
 • Family Moment [eng] - Trang 44
 • Family Moment [eng] - Trang 45
 • Family Moment [eng] - Trang 46
 • Family Moment [eng] - Trang 47
 • Family Moment [eng] - Trang 48
 • Family Moment [eng] - Trang 49
 • Family Moment [eng] - Trang 50
 • Family Moment [eng] - Trang 51
 • Family Moment [eng] - Trang 52
 • Family Moment [eng] - Trang 53
 • Family Moment [eng] - Trang 54
 • Family Moment [eng] - Trang 55
 • Family Moment [eng] - Trang 56
 • Family Moment [eng] - Trang 57
 • Family Moment [eng] - Trang 58
 • Family Moment [eng] - Trang 59