Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu"

đăng bởi U là trời cập nhật 19/11/2021

Truyện này mình thấy cũng nhiều người dịch rồi nhưng mình lại thấy có cảm xúc với bộ này, do đó mình quyết định dịch truyện này. Ngoài ra, mình cũng từng có nhậu chung với người mình thích và từng có ý định trong đầu là sẽ chuốc say để có thể 1 lần nhìn thấy được con c*c của nó. Nhưng mình đã kìm chế được cái cảm xúc đó và gạc nó qua được khỏi đầu. Và mình cũng không có ý đồ dâm dục gì là bao nhiêu đâu haha.

P/S: nói nhiều quá haha. Mọi người cùng xem truyện nhá...

1
Server ảnh
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 1
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 2
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 3
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 4
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 5
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 6
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 7
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 8
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 9
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 10
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 11
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 12
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 13
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 14
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 15
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 16
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 17
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 18
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 19
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 20
 • Tôi Không Còn Có Thể Nói Rằng "Tôi Yêu Cậu" - Trang 21