Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Những rắc rối 1

đăng bởi Khủng Long cập nhật 21/11/2021

Đây là lần đầu mình dịch truyện nếu có sai sót thì mn thông cảm giúp mình nha.

Câu truyện nới về 2 người bạn chơi với nhau từ tiểu học

Giới thiệu nhân vật ở trang 3

0
Server ảnh
 • Những rắc rối 1 - Trang 1
 • Những rắc rối 1 - Trang 2
 • Những rắc rối 1 - Trang 3
 • Những rắc rối 1 - Trang 4
 • Những rắc rối 1 - Trang 5
 • Những rắc rối 1 - Trang 6
 • Những rắc rối 1 - Trang 7
 • Những rắc rối 1 - Trang 8
 • Những rắc rối 1 - Trang 9
 • Những rắc rối 1 - Trang 10
 • Những rắc rối 1 - Trang 11
 • Những rắc rối 1 - Trang 12
 • Những rắc rối 1 - Trang 13
 • Những rắc rối 1 - Trang 14
 • Những rắc rối 1 - Trang 15
 • Những rắc rối 1 - Trang 16
 • Những rắc rối 1 - Trang 17
 • Những rắc rối 1 - Trang 18
 • Những rắc rối 1 - Trang 19
 • Những rắc rối 1 - Trang 20
 • Những rắc rối 1 - Trang 21
 • Những rắc rối 1 - Trang 22
 • Những rắc rối 1 - Trang 23
 • Những rắc rối 1 - Trang 24
 • Những rắc rối 1 - Trang 25
 • Những rắc rối 1 - Trang 26
 • Những rắc rối 1 - Trang 27
 • Những rắc rối 1 - Trang 28
 • Những rắc rối 1 - Trang 29
 • Những rắc rối 1 - Trang 30
 • Những rắc rối 1 - Trang 31
 • Những rắc rối 1 - Trang 32
 • Những rắc rối 1 - Trang 33
 • Những rắc rối 1 - Trang 34
 • Những rắc rối 1 - Trang 35
 • Những rắc rối 1 - Trang 36
 • Những rắc rối 1 - Trang 37