Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[chap 1] Kimi no Nioi ga Suki

đăng bởi vivuvivu cập nhật 26/10/2016

nội dung: nói về 5 cặp đôi thú vị, và không kém phần mất máu hãy ghé thăm nhóm để cập nhật truyện nhanh nhất, truyện đăng trên TTG trễ hơn nhóm 1 chap

22
Server ảnh
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 2
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 3
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 4
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 5
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 6
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 7
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 8
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 9
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 10
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 11
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 12
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 13
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 14
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 15
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 16
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 17
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 18
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 19
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 20
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 21
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 22
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 23
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 24
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 25
 • [chap 1] Kimi no Nioi ga Suki - Trang 26