Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Địa ngục thân tử Phần 4

đăng bởi secret_base cập nhật 16/11/2016

Chính xác thì truyện này có 2 cuốn:

 • A boy in hell: kể về cảnh tra tấn và rape một thằng bé, chính là Địa ngục thân tử phần 1, 2 và 3 đã có trên web.
 • Father and son in hell (cái mình đang đăng): ông bố của thằng bé lên sàn, bổ sung tag Incest và nâng độ Hardcore của bộ này lên một tầm cao mới. Cuốn này dài nên mình chia ra 2 phần nhé :-*

Nhớ lại thì hồi đó chính truyện này đã kéo mình vào vực thẳm bạo dâm của ông Tagame chứ đâu, thật không biết nên mừng hay nên vui nữa :'<

84
Server ảnh
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 2
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 3
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 4
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 5
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 6
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 7
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 8
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 9
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 10
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 11
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 12
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 13
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 14
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 15
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 16
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 17
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 18
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 19
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 20
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 21
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 22
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 23
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 24
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 25
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 26
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 27
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 28
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 29
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 30
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 31
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 32
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 33
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 34
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 35
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 36
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 37
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 38
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 39
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 40
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 41
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 42
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 43
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 44
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 45
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 46
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 47
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 48
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 49
 • Địa ngục thân tử Phần 4 - Trang 50