Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1

rontran
· 7/12/2014

Ron có dịch mấy truyện để đó , dạo gần đây muốn đăng thì thấy không đăng được . mỗi tấm ảnh từ 2k-3k kb mỗi lần đăng là lại báo lỗi . Chắc do nặng quá , không biết giải quyết làm sao (Lười) . Dạo này lên đọc thấy nhiều truyện dịch hay quá . đọc mà ngóc đầu cả chục lần haha

30,762 view

4

·


1 - 8

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 32

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 54

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 43

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 65

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 76

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 87

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 98

1 - 8