Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1

rontran
· 7/12/2014

Ron có dịch mấy truyện để đó , dạo gần đây muốn đăng thì thấy không đăng được . mỗi tấm ảnh từ 2k-3k kb mỗi lần đăng là lại báo lỗi . Chắc do nặng quá , không biết giải quyết làm sao (Lười) . Dạo này lên đọc thấy nhiều truyện dịch hay quá . đọc mà ngóc đầu cả chục lần haha

30,142 view

4

·


1 - 8

2

4

3

5

6

7

8

1 - 8