Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003

grell_kuro123
· 23/12/2016

Writer : MasterGin/Artist : Chungnyun Trans+Edit:Grell Nội dung: "Tôi yêu anh,chủ nhân". Sinh ra như một kẻ đầy tớ nhưng lại yêu người đàn ông ghét họ. Một câu chuyện tình lãng mạng xen chút ảo tưởng giữa chủ nhân và người hầu bắt đầu.

55,443 view

1

·


1 - 2021 - 4041 - 6061 - 80

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 80