Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003

grell_kuro123
· 23/12/2016

Writer : MasterGin/Artist : Chungnyun Trans+Edit:Grell Nội dung: "Tôi yêu anh,chủ nhân". Sinh ra như một kẻ đầy tớ nhưng lại yêu người đàn ông ghét họ. Một câu chuyện tình lãng mạng xen chút ảo tưởng giữa chủ nhân và người hầu bắt đầu.

54,802 view

1 icon·


1 - 2021 - 4041 - 6061 - 80

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4241

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4342

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4443

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4544

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4645

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4746

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4847

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 4948

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5049

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5150

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5251

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5352

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5453

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5554

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5655

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5756

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5857

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 5958

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 6059

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003 - Trang 6160

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 80
Loading...

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 003

grell_kuro123
· 23/12/2016

Writer : MasterGin/Artist : Chungnyun Trans+Edit:Grell Nội dung: "Tôi yêu anh,chủ nhân". Sinh ra như một kẻ đầy tớ nhưng lại yêu người đàn ông ghét họ. Một câu chuyện tình lãng mạng xen chút ảo tưởng giữa chủ nhân và người hầu bắt đầu.

54,802 view

1 icon·

Loading...