Tuổi trẻ và Tội lỗi

Secret_Base · 11/01/2017, 16:34

59,667 view

0 · · 0

Một câu chuyện ngắn và không được tươi sáng cho lắm từ thánh shota Jukebox. Lâu lâu không SM cho mọi người đổi vị. Nhân tiện, mình mới lập nhóm dịch, mọi người vào link fanpage phía dưới ủng hộ nha :D

Tác giả: Tsukumo Gou (BOX)

#Rape #Bơi lội #Drama Romance School Life Soft Yaoi #Drama 


Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 2

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 3

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 4

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 5

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 6

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 7

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 8

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 9

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 10

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 11

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 12

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 13

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 14

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 15

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 16

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 17

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 18

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 19

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 20

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 21

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 22

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 23

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 24

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 25

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 26

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 27

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 28

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 29

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 30

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 31

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 32

Tuổi trẻ và Tội lỗi - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 33


Tuổi trẻ và Tội lỗi

Secret_Base · 11/01/2017, 16:34

59,667 view

0 · · 0

Một câu chuyện ngắn và không được tươi sáng cho lắm từ thánh shota Jukebox. Lâu lâu không SM cho mọi người đổi vị. Nhân tiện, mình mới lập nhóm dịch, mọi người vào link fanpage phía dưới ủng hộ nha :D

Tác giả: Tsukumo Gou (BOX)

#Rape #Bơi lội #Drama Romance School Life Soft Yaoi #Drama 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎