Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che)
demon
· 13/12/2014 · 380972 view ·

Đây là CG trong game (Mình chơi rồi, tiếc là game bị che, thực ra game cũng chỉ là next các đoạn CG có thêm nhạc và âm thanh). Nên tớ mix lại với phần CG không che trên mạng và sắp xếp thành truyện luôn (bonus thêm phần giới thiệu, hehe). À quên, các bạn nên down về rồi ấn next nhanh sẽ thấy hình ảnh chuyển động (edit cực lắm đó, mỗi ảnh đều khác nhau >.<)

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 4

  3

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 5

  4

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 3

  2

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 7

  6

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 8

  7

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 9

  8

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 6

  5

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 10

  9

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 12

  11

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 13

  12

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 11

  10

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 15

  14

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 16

  15

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 17

  16

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 14

  13

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 18

  17

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 19

  18

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 21

  20

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 22

  21

 • Vụ bê bối đời tư (Truyện + không che) - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 20

  19

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 255