Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 380481 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 224

  223

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 223

  222

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 225

  224

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 226

  225

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 227

  226

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 228

  227

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 229

  228

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 230

  229

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 231

  230

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 232

  231

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 233

  232

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 235

  234

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 234

  233

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 236

  235

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 237

  236

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 238

  237

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 239

  238

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 240

  239

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 241

  240

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 242

  241

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371