Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 430363 view

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 283

  282

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 284

  283

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 285

  284

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 286

  285

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 287

  286

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 288

  287

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 289

  288

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 290

  289

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 291

  290

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 292

  291

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 293

  292

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 294

  293

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 295

  294

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 296

  295

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 297

  296

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 298

  297

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 299

  298

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 300

  299

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 301

  300

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 302

  301

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371