Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 402647 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 303

  302

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 304

  303

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 305

  304

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 306

  305

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 308

  307

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 307

  306

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 310

  309

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 309

  308

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 311

  310

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 312

  311

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 313

  312

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 314

  313

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 315

  314

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 316

  315

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 317

  316

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 318

  317

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 319

  318

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 320

  319

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 321

  320

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 322

  321

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371