Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 404415 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 124

  123

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 123

  122

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 126

  125

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 125

  124

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 128

  127

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 127

  126

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 129

  128

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 130

  129

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 131

  130

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 132

  131

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 133

  132

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 134

  133

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 135

  134

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 136

  135

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 137

  136

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 138

  137

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 139

  138

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 140

  139

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 141

  140

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 142

  141

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371