Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 420761 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 143

  142

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 144

  143

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 145

  144

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 146

  145

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 147

  146

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 148

  147

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 149

  148

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 150

  149

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 151

  150

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 152

  151

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 153

  152

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 154

  153

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 155

  154

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 156

  155

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 157

  156

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 158

  157

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 159

  158

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 160

  159

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 162

  161

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 161

  160

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371