Chỉ Khi Nào Em Hôn
matrix
· 20/2/2017 · 12745 view ·

Đây là câu chuyện nói về sự khởi đầu tình yêu của hai người bạn thân. Truyện có 3 phần là Only if you kiss ; Only if i love you ; Only if you know . Đây là phần 1 của truyện.


 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 3

  2

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 4

  3

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 5

  4

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 6

  5

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 7

  6

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 8

  7

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 9

  8

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 10

  9

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 11

  10

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 12

  11

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 13

  12

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 14

  13

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 15

  14

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 16

  15

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 17

  16

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 18

  17

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 19

  18

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 20

  19

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 21

  20

 • Chỉ Khi Nào Em Hôn - Tác giả Artdecade - Trang 22

  21

1 - 2021 - 21