Trang 1 - [ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 (- Han Kyeul) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 2 - [ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 (- Han Kyeul) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 3 - [ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 (- Han Kyeul) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 4 - [ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 (- Han Kyeul) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008

Kuma Nikiforov

12,113 view

Tác giả: Han Kyeul / Trans: Trâm / Pr: Grell / Edit: Grell /Nội dung: Một nam sinh cấp ba với trái tim ngừng đập và một người đàn ông có thể khiến trái tim của cậu ấy đập trở lại.

Báo cáo