Trang chủ
Papa và tôi 1 {parody ver}
rameko
· 21/3/2017 · 75.7k2138019

Màn đêm buông xuống, tấm futon Yuu nằm bỗng xuất hiện thêm một bóng người... (One shot mà tóm tắt sao nghe như creepy=)) Câu cũ của tui: "phiên bản này không được dịch đúng nguyên tác mà chỉ là lời chế của Ya ua 100% pure, quý dzị vui lòng để thêm câu này nếu có đem truyện đi đâu :v Share thoải mái nhé :v )

Đăng bởi
rameko
Tác giảSeki Sabato (Tsukuru)
TagNam sinhNam mặc đồ nữCensoredIncestCross-dressingoldman
Tải truyện
 • undefined - Trang 3

  2

 • undefined - Trang 4

  3

 • undefined - Trang 5

  4

 • undefined - Trang 6

  5

 • undefined - Trang 7

  6

 • undefined - Trang 8

  7

 • undefined - Trang 9

  8

 • undefined - Trang 10

  9

 • undefined - Trang 11

  10

 • undefined - Trang 12

  11

 • undefined - Trang 13

  12

 • undefined - Trang 14

  13

 • undefined - Trang 15

  14

 • undefined - Trang 16

  15

 • undefined - Trang 17

  16

 • undefined - Trang 18

  17

 • undefined - Trang 19

  18

 • undefined - Trang 20

  19

 • undefined - Trang 21

  20

 • undefined - Trang 22

  21

1 - 2021 - 21