[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ

jrockhome
· 21/4/2017

Dịch thuật và Edit: Ám Trần Di Tán Sơ lược nội dung: Truyện kể về một nhóc shouta đáng thương bị má theo trai đuổi ra khỏi nhà, đến trường thì bị bạn bè bắt nạt, nhóc ra đường thì bị trai gạ rếp… để mưu sinh, để có nơi trú ẩn mỗi đêm nhóc bán thân giá rẻ… nói chung xem thấy hơi hơi đau lòng… T^T… H cao… vầng… rất cao…

67,352 view

1

·


1 - 2021 - 37

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 32

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 43

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 54

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 65

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 76

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 87

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 98

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 109

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1110

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1211

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1312

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1413

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1514

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1615

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1716

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1817

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 1918

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 2019

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 2120

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Tác giả Tsukumo Gou (BOX) - Trang 2221

1 - 2021 - 37