Chàng ông nước nguy hiểm
nnn
· 16/6/2017 · 27890 view ·

Sau khi dịch xong đọc lại mình thấy kêu là chú hay hơn anh, mà lỡ ùi. Mấy bạn góp ý coi truyện này thể loại gì nha.

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 3

  2

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 4

  3

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 5

  4

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 6

  5

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 7

  6

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 8

  7

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 9

  8

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 10

  9

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 11

  10

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 12

  11

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 13

  12

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 14

  13

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 15

  14

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 16

  15

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 17

  16

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 18

  17

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 19

  18

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 20

  19

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 21

  20

 • Chàng ông nước nguy hiểm - Tác giả Banjaku - Trang 22

  21

1 - 2021 - 26