ÔNG ANH XẤU XA NHẤT
rontran
· 14/10/2017 · 169317 view ·

một cuộc nói chuyện của 3 cậu học sinh để so sánh xem ai là người có ông anh/bà chị xấu xa nhất , thì riku một trong 3 cậu bé đã dành phần thắng trong cuộc tỉ thí đó với ông anh xấu xa nhất , vậy câu chuyện của riku là gì ?

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 3

  2

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 4

  3

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 5

  4

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 6

  5

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 7

  6

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 8

  7

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 9

  8

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 10

  9

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 11

  10

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 12

  11

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 13

  12

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 14

  13

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 15

  14

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 16

  15

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 17

  16

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 18

  17

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 19

  18

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 20

  19

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 21

  20

 • ÔNG ANH XẤU XA NHẤT - Trang 22

  21

1 - 2021 - 21