[Kay] GAUNTLET

Kay · 3/01/2018, 19:06

10,584 view

0 · · 0

Lâu rồi mình mới dịch lại thể loại Furry. Xét về truyện này, mình thấy nội dung hơi tối cho lắm, nhưng không hiểu sao vẫn muốn dịch. Hy vọng mấy bạn thấy okay.

Tác giả: Senmatsu Chaya (Kamado)

#Bara #Tra tấn #Gang Rape #Rape #Furry #Muscle #Bara/Muscle 


[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 2

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 3

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 4

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 5

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 6

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 7

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 8

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 9

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 10

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 11

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 12

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 13

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 14

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 15

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 16

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 17

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 18

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 19

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 20

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 21

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 22

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 23

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 24

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 25

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 26

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 27

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 28

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 29

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 30

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 31

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 32

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 33

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 34

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 35

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 36

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 37

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 38

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 39

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 40

[Kay] GAUNTLET - Tác giả Senmatsu Chaya (Kamado) - Trang 41


[Kay] GAUNTLET

Kay · 3/01/2018, 19:06

10,584 view

0 · · 0

Lâu rồi mình mới dịch lại thể loại Furry. Xét về truyện này, mình thấy nội dung hơi tối cho lắm, nhưng không hiểu sao vẫn muốn dịch. Hy vọng mấy bạn thấy okay.

Tác giả: Senmatsu Chaya (Kamado)

#Bara #Tra tấn #Gang Rape #Rape #Furry #Muscle #Bara/Muscle 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎