[Kay] Game Player [Viet] [Gore]

Kay · 4/01/2018, 17:29

19,295 view

0 · · 0

Đây là truyện thể loại kinh dị đầu tiên mà mình dịch. Hy vọng nó không quá đáng sợ. Chắc chỉ có khúc moi tim ra là đáng sợ thôi ;) . Nét vẽ không được đẹp cho lắm nhưng tạm ổn.

Tác giả: Go Fujimoto

#Bara #Muscle #Bara/Muscle #Gore #Guro #kinh dị 


[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 2

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 3

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 4

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 5

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 6

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 7

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 8

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 9

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 10

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 11

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 12

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 13

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 14

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 15

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 16

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 17

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 18

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 19

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 20

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 21

[Kay] Game Player [Viet] [Gore] - Tác giả Go Fujimoto - Trang 22


[Kay] Game Player [Viet] [Gore]

Kay · 4/01/2018, 17:29

19,295 view

0 · · 0

Đây là truyện thể loại kinh dị đầu tiên mà mình dịch. Hy vọng nó không quá đáng sợ. Chắc chỉ có khúc moi tim ra là đáng sợ thôi ;) . Nét vẽ không được đẹp cho lắm nhưng tạm ổn.

Tác giả: Go Fujimoto

#Bara #Muscle #Bara/Muscle #Gore #Guro #kinh dị 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎