Vết Trầy Buồn 2

orion150101 · 12/01/2018, 18:30

44,084 view

1 · · 0

tiếp nối https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/5033/vet-tray-buon-mitsuya-bond.shtml

Tác giả: MITSUYA Bond

#Dễ thương #Lãng mạn #Thiếu niên #Nam sinh 


Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 2

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 3

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 4

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 5

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 6

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 7

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 8

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 9

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 10

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 11

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 12

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 13

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 14

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 15

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 16

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 17

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 18

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 19

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 20

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 21

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 22

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 23

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 24

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 25

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 26

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 27

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 28

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 29

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 30

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 31

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 32

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 33

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 34

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 35

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 36

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 37

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 38

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 39

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 40

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 41

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 42

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 43

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 44

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 45

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 46

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 47

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 48

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 49

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 50

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 51

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 52

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 53

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 54

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 55

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 56

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 57

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 58

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 59

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 60

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 61

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 62

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 63

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 64

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 65

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 66

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 67

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 68

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 69

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 70

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 71

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 72

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 73

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 74

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 75

Vết Trầy Buồn 2 - Tác giả MITSUYA Bond - Trang 76


Vết Trầy Buồn 2

orion150101 · 12/01/2018, 18:30

44,084 view

1 · · 0

tiếp nối https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/5033/vet-tray-buon-mitsuya-bond.shtml

Tác giả: MITSUYA Bond

#Dễ thương #Lãng mạn #Thiếu niên #Nam sinh 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎
 • markyientuan_got7
  2 tháng trước

  Truyện này có nhóm dịch rồi mà. Sao bạn còn dịch tiếp thế ? :)) Trước khi muốn dịch thì cũng phải xem truyện ấy có nhóm dịch chưa chứ. Hình như nhóm kia dịch trước bạn rồi. Hình như truyện nhóm dịch xong đến chap 3 rồi cơ :))


  • orion150101
   2 tháng trước

   =)) ơ thế cô bé kể tên cho mình xem nhóm nào trans r nào. còn nếu đăng từ page có trans eng rồi thì mình vẫn giữ credit nhé bé


  • markyientuan_got7
   12 ngày trước

   Ăn tạp team :3 https://antapteam3.wordpress.com/ đây là wordpress của nhóm đấy