Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Galio & Zac

đăng bởi blaster cập nhật 20/1/2018

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

9
Server ảnh
 • Galio & Zac - Trang 2
 • Galio & Zac - Trang 3
 • Galio & Zac - Trang 4
 • Galio & Zac - Trang 5
 • Galio & Zac - Trang 6
 • Galio & Zac - Trang 7
 • Galio & Zac - Trang 8
 • Galio & Zac - Trang 9
 • Galio & Zac - Trang 10
 • Galio & Zac - Trang 11
 • Galio & Zac - Trang 12
 • Galio & Zac - Trang 13
 • Galio & Zac - Trang 14
 • Galio & Zac - Trang 15
 • Galio & Zac - Trang 16