Galio & Zac

blaster · 19/01/2018, 18:32

28,895 view

1 · · 0

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

Tác giả

Dragmon

#Bara #Yaoi #Thiếu niên #Full màu #Ảnh màu #Full color #Furry #18+ #gay #Tentacle #Biến hình #Transformation #Transfur #Teenager #Galio #Goo #Slime #Zac #TF Galio & Zac

blaster · 19/01/2018, 18:32

28,895 view

1 · · 0

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

Tác giả

Dragmon

#Bara #Yaoi #Thiếu niên #Full màu #Ảnh màu #Full color #Furry #18+ #gay #Tentacle #Biến hình #Transformation #Transfur #Teenager #Galio #Goo #Slime #Zac #TF 


Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎
  • b1jumjtnm · một tháng trước

    liên minh đ4y m4 :V

    • blaster · một tháng trước

      @b1jumjtnm nó đó =)))